AHseal

AHseal Epoxy Resin Root Canal Sealer


  • تطبیق پذیری بالا با دیوار ه های کانال مناسب برای آبچوریشن سرد و گرم
  • 8 گرم پودر و 10 گرم مایع
  • دارای بیس اپوکسی رزین
  • رادیواپسیتی عالی
  • بدون اوژنول
  • Silver Free
  • Setting time :9-20 hours at 37 C
  • working time :4-6 hours